Kelas A
Dr. M. Kholis Amrullah, M.Pd.I 199010142020121014Dr. Yusika Sumanto, M.Ed. 2008028202

Kelas A

Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab (TA 2021/2022 Genap - Kelas A)