Kelas C
Dr. Sri Andri Astuti, M.Ag. 197503012005012003

Kelas C

Sejarah Sosial, Pemikiran, dan Kelembagaan Pendidikan Islam (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas C)

Kelas B
Dr. Zainal Abidin, M.Ag. 197003161998031003Prof. Dr. Syaripudin, M.Ag. 2011086602

Kelas B

Sejarah Sosial, Pemikiran, dan Kelembagaan Pendidikan Islam (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas B)

Kelas A
Dr. Zainal Abidin, M.Ag. 197003161998031003Prof. Dr. Syaripudin, M.Ag. 2011086602

Kelas A

Sejarah Sosial, Pemikiran, dan Kelembagaan Pendidikan Islam (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)