Kelas C
Dr. Mukhtar Hadi, M.Si. 197307101998031003

Kelas C

Pendekatan dalam Pengkajian Islam (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas C)

Kelas B
Dr. Mahrus As

Kelas B

Pendekatan dalam Pengkajian Islam (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas B)

Kelas A
Dr. Khoirurrijal, MA. 197303212003121002

Kelas A

Pendekatan dalam Pengkajian Islam (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)