Kelas C
Dr. Mahrus AsDr. Mahrus AsDr. Aguswan Khotibul Umam, MA. 197308011999031001

Kelas C

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (TA 2020/2021 Genap - Kelas C)

Kelas B
Dr. Aguswan Khotibul Umam, MA. 197308011999031001

Kelas B

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (TA 2020/2021 Genap - Kelas B)

Kelas A
Dr. Mahrus AsDr. Mahrus As

Kelas A

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (TA 2020/2021 Genap - Kelas A)