Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
BSA.3.1.03 - Qiro`ah BSA (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)
Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
IAIN.1.2.05 - Metodologi Studi Islam BSA (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)
Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
BSA.3.1.01 - Istima` BSA (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)
Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
IAIN.1.2.04 - Baca Tulis Al-Qur`an BSA (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)
Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
FUAD.2.2.04 - Ulumul Qur`an BPI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)
Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
IAIN.1.2.05 - Metodologi Studi Islam BPI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)
Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
FUAD.2.2.06 - Ilmu Komunikasi BPI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)
Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
FUAD.2.2.03 - Fiqih Ibadah BPI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)
Kelas A
Bimbingan Penyuluhan Islam
FUAD.2.2.02 - Bahasa Arab Terapan BPI (TA 2021/2022 Ganjil - Kelas A)