Kelas B
Anita Lisdiana 199308212019032020

Kelas B

FTIK.18.1.15 - Pembinaan Kompetensi Mengajar IPS (TA 2020/2021 Genap - Kelas B)

Kelas A
Anita Lisdiana 199308212019032020

Kelas A

FTIK.18.1.15 - Pembinaan Kompetensi Mengajar IPS (TA 2020/2021 Genap - Kelas A)