Kelas D
Kewarganegaraan
IAIN.18.1.02 - Kewarganegaraan PBI (TA 2021/2022 Genap - Kelas D)
Kelas C
Kewarganegaraan
IAIN.18.1.02 - Kewarganegaraan PBI (TA 2021/2022 Genap - Kelas C)
Kelas A
Kewarganegaraan
IAIN.18.1.02 - Kewarganegaraan PBI (TA 2021/2022 Genap - Kelas A)