Kelas D
Bahasa Arab
FTIK.21.2.03 - Bahasa Arab PBI (TA 2021/2022 Genap - Kelas D)
Kelas C
Bahasa Arab
FTIK.21.2.03 - Bahasa Arab PBI (TA 2021/2022 Genap - Kelas C)
Kelas B
Bahasa Arab
FTIK.21.2.03 - Bahasa Arab PBI (TA 2021/2022 Genap - Kelas B)
Kelas A
Bahasa Arab
FTIK.21.2.03 - Bahasa Arab PBI (TA 2021/2022 Genap - Kelas A)