Gambar kursus Kelas C
Pembinaan Kompentensi Mengajar (PKM)
FTIK.18.1.14 - Pembinaan Kompentensi Mengajar (PKM) TPM (TA 2021/2022 Genap - Kelas C)
Gambar kursus Kelas B
Pembinaan Kompentensi Mengajar (PKM)
FTIK.18.1.14 - Pembinaan Kompentensi Mengajar (PKM) TPM (TA 2021/2022 Genap - Kelas B)
Gambar kursus Kelas A
Pembinaan Kompentensi Mengajar (PKM)
FTIK.18.1.14 - Pembinaan Kompentensi Mengajar (PKM) TPM (TA 2021/2022 Genap - Kelas A)