Kelas B
Antropologi
TIPS.18.1.37 - Antropologi IPS (TA 2021/2022 Genap - Kelas B)
Kelas A
Antropologi
TIPS.18.1.37 - Antropologi IPS (TA 2021/2022 Genap - Kelas A)