Kelas D
Thoyibatun Nisa, M.Akt 199009012019032009

Kelas D

PPBS.19.1.19 - Sistem Informasi Perbankan Syari`ah S1-PBS - Kur 2019 (TA 2020/2021 Genap - Kelas D)

Kelas C
Thoyibatun Nisa, M.Akt 199009012019032009

Kelas C

PPBS.19.1.19 - Sistem Informasi Perbankan Syari`ah S1-PBS - Kur 2019 (TA 2020/2021 Genap - Kelas C)

Kelas B
Thoyibatun Nisa, M.Akt 199009012019032009

Kelas B

PPBS.19.1.19 - Sistem Informasi Perbankan Syari`ah S1-PBS - Kur 2019 (TA 2020/2021 Genap - Kelas B)

Kelas A
Thoyibatun Nisa, M.Akt 199009012019032009

Kelas A

PPBS.19.1.19 - Sistem Informasi Perbankan Syari`ah S1-PBS - Kur 2019 (TA 2020/2021 Genap - Kelas A)