Auditing Bank Syariah 2 - PBS Kelas F
Berwin Anggara, S.E., M.S.Ak

Auditing Bank Syariah 2 - PBS Kelas F

PBS.S1.4.11.2 - AUDITING BANK SYARIAH 2 S1-PBS (TA 2020/2021 Genap - Kelas F)

Berwin Anggara, S.E., M.S.Ak

Auditing Bank Syariah 2 - PBS Kelas E
Berwin Anggara, S.E., M.S.Ak

Auditing Bank Syariah 2 - PBS Kelas E

PBS.S1.4.11.2 - AUDITING BANK SYARIAH 2 S1-PBS (TA 2020/2021 Genap - Kelas E)

Berwin Anggara, S.E., M.S.Ak

Kelas D
Atika Lusi Tania, M.Acc, CA 199205022019032021

Kelas D

PBS.S1.4.11.2 - AUDITING BANK SYARIAH 2 S1-PBS (TA 2020/2021 Genap - Kelas D)

Kelas C
Atika Lusi Tania, M.Acc, CA 199205022019032021

Kelas C

PBS.S1.4.11.2 - AUDITING BANK SYARIAH 2 S1-PBS (TA 2020/2021 Genap - Kelas C)

Kelas B
Atika Lusi Tania, M.Acc, CA 199205022019032021

Kelas B

PBS.S1.4.11.2 - AUDITING BANK SYARIAH 2 S1-PBS (TA 2020/2021 Genap - Kelas B)

Kelas A
Atika Lusi Tania, M.Acc, CA 199205022019032021

Kelas A

PBS.S1.4.11.2 - AUDITING BANK SYARIAH 2 S1-PBS (TA 2020/2021 Genap - Kelas A)